24 February 2018

Felietony dla kierowców
highway-1209547_960_720

Pas ruchu

Pojęcie pasa ruchu występuje w naszym kodeksie drogowym kilkakrotnie, choć nie zawsze dodany zostaje przymiotnik: wydzielony. Co to jest wydzielony pas ruchu, znakomicie wiemy, bo jest on po prostu wymalowany na jezdni linią ciągłą bądź przerywaną. Istnieje jednak również pojęcie pas ruchu — bez przymiotnika „wydzielony”. Cóż to oznacza?

Motoryzacja
drive-1555615_960_720

Czy mógł?

Zacznę od opisania sytuacji drogowej, która doprowadziła do dość poważnego wypadku. 22 IX 1970 r. samochód Syrena jechał  drogą  Grójec-Góra Kalwaria, trzymając się prawej krawędzi jezdni. W lewo — chciał przejechać wozem na prawe pobocze, po którym powinien był się poruszać. W konsekwencji nastąpiło zderzenie furmanki z Syreną, mniej więcej pośrodku drogi.

Motoryzacja
car-1576894_960_720

Znak „Zakaz zawracania”

Często   przed   skrzyżowaniem spotykamy znak „Zakaz zawracania”. Niektórzy uważają, że zakaz zawracania stanowi jednocześnie zakaz skrętu w lewo. Tak nie jest. Po minięciu znaku zakazującego zawracania, można skręcać w lewo i to zarówno na samym skrzyżowaniu, jak też jeszcze przed skrzyżowaniem, np. do bramy lub na parking.

Motoryzacja
car-1509852_960_720

Śliska jezdnia

Oznakowanie dróg o zmniejszonej szorstkości znakiem „Śliska jezdnia” ma niekwestionowane znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu. Niestety wiele tego rodzaju informacji ma charakter przypadkowy. Bardzo często stawia się znak „Śliska jezdnia” dopiero wówczas, gdy wiele groźnych poślizgów, kończących się wypadkami drogowymi, skłoni do takich oznakowań.

Motoryzacja
car-1281640_960_720

Odmowa jazdy

Wielu kierowców, nawet tych zatrudnionych w poważnych przedsiębiorstwach transportowych, skarży się na swoistą presję, wywieraną na nich przez dyspozytorów, żądających wyjazdu niesprawnym samochodem. Żądanie argumentują zwykle brakiem wolnych stanowisk naprawczych, brakiem niezbędnych części zamiennych czy pilnością przewozu. Wszystkie te argumenty, skądinąd rzeczywiście ważkie, nie mają jednak większego znaczenia, czego uzasadniać nie trzeba. A jednak kierowcy ulegają. […]

Motoryzacja
car-1209697_960_720

Uprzywilejowanie

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych w akcji, mogą sobie pozwolić na wiele. Są oni zwol­nieni od przestrzegania wielu przepisów ruchu. Nie obowiązują ich limity prędkości i reguły zasad pierwszeń­stwa. Mogą nie przestrzegać dyrektyw dotyczących wyprzedzania, omijania, zatrzymywania, postoju itp. Kierujący pojazdami uprzywilejowanymi, nie mo­gą jednak korzystać ze świateł pojazdu w sposób sprzeczny z przepisami. W tej mierze obowiązują […]

Motoryzacja
camera-1391325_960_720

Zjechać na Warszawa – Kraków

Jechałem  swego  czasu  szosą pobocze. Pomijając kilkadziesiąt kilometrów drogi dwujezdniowej, pozostaje jeszcze ponad dwieście kilometrów niełatwych do przebycia. Ruch jest duży, a jezdnia wąska. Wszystko wskazuje na to, że droga Warszawa—Kraków będzie niedługo najbezpieczniejszą w Polsce. Po prostu dlatego, że nie sposób tam będzie nikogo wyprzedzić. Wyeliminuje się więc z ruchu jeden z najważniejszych manewrów, ale […]

Motoryzacja
camera-1391324_960_720

Etyka kierowcy zawodowego

W jednym z opracowań socjologicznych, napotka­łem na postulat opracowania kodeksu etyki kie­rowcy zawodowego. Transport zwłok. Myślę, że opracowywanie kodek­su, to przesada, jakkolwiek o pewnych zasadach etycznych rzeczywiście mówić można. Nie należy, rzecz jasna, niczego upraszczać, odnosząc kwestie moralności np. do nie opryskiwania pieszych błotem, czy podwożenia dzieci spieszących zimą do szkoły. Rzecz jest bardziej skomplikowana, […]

Motoryzacja
all-wheel-drive-299772_960_720

O statystyce

Sporządzanie statystyki wypadków drogowych rozpoczęto bodaj w 1896 r. Właśnie wówczas zarejestrowano w Anglii pierwszy przypadek najechania pieszego przez automobil poruszający się z prędkością 6 km/h. Owe smutne wydarzenie jest zresztą dowodem tego, że w określonych warunkach każda prędkość, nawet żółwia, może okazać się niebezpieczna. Później odnotowujemy lawinowy wzrost liczby wypadków. Jeżeli na początku XX wieku na świecie […]

Motoryzacja
taxi-238478_960_720

Człowiek – pojazd – droga

Wiele   statystyk   dotyczących przyczyn wypadków drogowych upatruje głównie źródła owych zdarzeń w błędach ludzi. Chodzi oczywiście zarówno o kierowców, jak i o pieszych. Mówi się też, że znaczna liczba wypadków, w granicach około 20% ogólnej liczby to już nie człowiek, a pojazd lub droga. Taki podział: człowiek—pojazd—droga występuje w literaturze przedmiotu bardzo często, ostatnio jednak uważa się, że jest on […]

Motoryzacja

Ostatnie artykuły

highway-1209547_960_720

Pas ruchu

drive-1555615_960_720

Czy mógł?

car-1509852_960_720

Śliska jezdnia

car-1281640_960_720

Odmowa jazdy

car-1209697_960_720

Uprzywilejowanie

camera-1391324_960_720

Etyka kierowcy zawodowego

all-wheel-drive-299772_960_720

O statystyce

taxi-1209542_960_720

Jazda zimą, cz. 2

driving-1461864_960_720

Jazda zimą

speed-1249610_960_720

Wyprzedzanie i cofanie

oldtimer-969465_960_720

Uprzejmość

mercedes-1338063_960_720

Uwaga na wzrok i serce

mercedes-1327610_960_720

Propaganda grozy

mercedes-841465_960_720

Karty drogowe

classic-car-76423_960_720

Cena życia, cz. 2

steering-wheel-801994_960_720

Cena życia

drive-516376_960_720

Dobre rady