24 February 2018

Felietony dla kierowców
taxi-1209542_960_720

Jazda zimą, cz. 2

Omawiając zjawisko klina wodnego M. Dębicki po­daje następujący przykład dla zobrazowania tema­tu. Załóżmy, że obszar styku jednej opony z na­wierzchnią jezdni ma kształt prostokąta o szero­kości 10 cm i długości 15 cm. Będzie to obszar 150 cm.

Motoryzacja
driving-1461864_960_720

Jazda zimą

Niektórzy specjaliści z zakresu   techniki   i taktyki   jazdy popularyzują regułę, aby prowadzić samochód z taką prędkością, żeby zawsze można było zatrzymać go na odcinku drogi długości 40 m. Reguła ta zawiera znaczny margines bezpieczeństwa, a jednocześnie wcale nie zmusza do powolnej jazdy. Tylko wówczas, gdy śliskość nawierzchni jest znaczna, ograniczenie prędkości powinno być bardzo istotne.

Motoryzacja
speed-1249610_960_720

Wyprzedzanie i cofanie

W wielu krajach malejąca licz­ba wypadków drogowych, mniej więcej od początku lat siedem­dziesiątych, składana jest przez wielu badaczy tego problemu na karb kryzysu paliwowego i często z niego wyni­kających znacznych ograniczeń najwyższych do­puszczalnych prędkości jazdy. Na świecie wśród producentów samochodów, nie obserwujemy jed­nak tendencji do budowy silników o mniejszej mo­cy. Dlaczego mimo wspomnianych ograniczeń pręd­kości, tak się […]

Motoryzacja
oldtimer-969465_960_720

Uprzejmość

Są niestety sprawy, których nie można załatwić ani w dro­dze najlepszych nawet prze­pisów, ani poprzez najbardziej szczegółowe instrukcje. Parkiet Hajnówka. Sprawy, w których wszystko zależy od kultury zarówno ogólnej, jak i kultury wykonywania określonego zawodu. Właśnie mam przed sobą list od naszego słuchacza, który pewnego dnia wyjeżdżał autobu­sem PKS z Ciechocinka do Warszawy. Ów pasażer, człowiek 82 […]

Motoryzacja
mercedes-1338063_960_720

Uwaga na wzrok i serce

To, co powiem może być szokujące, ale z licznych badań lekarskich wynika, że średnio co piąty kierowca samochodu ma wady wzroku, które powinny wyeliminować go z ruchu. 23 lata temu, w jednym z referatów wygłoszonych na kongresie niemieckiego Towarzystwa Medycyny Sądowej, podano wyniki ściśle ukierunkowanego badania wzroku 10 tysięcy kierowców, którzy na co dzień uczestniczyli w ruchu drogowym. Otóż okazało […]

Motoryzacja
mercedes-1327610_960_720

Propaganda grozy

Kiedy widziałem na poboczu szosy rozbite samocho­dy, a często stanowiły one widok mrożący krew w żyłach, zwalniałem i zaczynałem jechać ze znacz­nie zwielokrotnionym marginesem bezpieczeństwa. Wstrząsowa terapia rzeczywiście pomaga, tylko na jak długo? Na kilometr, dwa, trzy. Już po paru mi­nutach człowiek wraca do normy, a więc do włas­nego stylu jazdy, wynikającego z jego kwalifikacji, […]

Motoryzacja
mercedes-841465_960_720

Karty drogowe

Sądząc ze sposobu wypełniania kart drogowych przez bardzo wielu przedstawicieli omawianego zawodu, opinię o pełnych kwalifikacjach doświadczonych kierowców należałoby zweryfikować. Zapominają oni również o wtórnym analfabetyzmie w kwestii znajomości przepisów drogowych. Jakże charakterystyczną jest obawa przed tzw. egzaminem kontrolnym, grożącym niektórym kierowcom w wyniku popełnionych przez nich wykroczeń.

Motoryzacja
classic-car-76423_960_720

Cena życia, cz. 2

Podróżując ze znajomymi ulokowanie pasażerów za­leży od tego, kto jest kto i co sobą reprezentuje, przy czym I klasa to miejsce obok kierowcy, II — z tyłu przy prawych drzwiach, III — z tyłu przy le­wych drzwiach i ostatnia — z tyłu pomiędzy dwie­ma podróżującymi osobami, bowiem im dalej od okna, tym mniejszy kontakt z […]

Motoryzacja
steering-wheel-801994_960_720

Cena życia

Niedawno jeden z publicystów znanego tygodnika centralnego miał wątpliwość, czy jest moralne przeliczanie śmierci osób ginących w wypadkach drogowych na pieniądze. Życie ludzkie jest przecież bezcenne. Przy okazji uznał on wszelkie kalkulacje ekonomiczno-statystyczne dotyczące kosztów wypadków drogowych, którym ulegają ludzie za wynaturzenia prowadzące donikąd. A jednak nie jest to wcale takie proste, jak może wydawać się humaniście i nieprofesjonaliście. Zadanie […]

Motoryzacja
drive-516376_960_720

Dobre rady

Gdy rozważam, jakie właściwie powinny być moje felietony z zakresu bezpieczeństwa ruchu to sądzę, że wiem, jakie być nie powinny. Rzecz np. w tym, że nie wolno traktować kierowców, jak dzieci i przemawiać do nich w sposób nie zmuszający do> myślenia. Można oczywiście powtarzać bez końca: Bądźcie uważni; jak ślisko, to można wpaść w poślizg, jak mgła; […]

Motoryzacja

Ostatnie artykuły

highway-1209547_960_720

Pas ruchu

drive-1555615_960_720

Czy mógł?

car-1509852_960_720

Śliska jezdnia

car-1281640_960_720

Odmowa jazdy

car-1209697_960_720

Uprzywilejowanie

camera-1391324_960_720

Etyka kierowcy zawodowego

all-wheel-drive-299772_960_720

O statystyce

taxi-1209542_960_720

Jazda zimą, cz. 2

driving-1461864_960_720

Jazda zimą

speed-1249610_960_720

Wyprzedzanie i cofanie

oldtimer-969465_960_720

Uprzejmość

mercedes-1338063_960_720

Uwaga na wzrok i serce

mercedes-1327610_960_720

Propaganda grozy

mercedes-841465_960_720

Karty drogowe

classic-car-76423_960_720

Cena życia, cz. 2

steering-wheel-801994_960_720

Cena życia

drive-516376_960_720

Dobre rady